Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

www.soz1rentacar.com ’yi kullanan ve alışveriş yapan tüm müşterilerimiz, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu sözleşme, üyelik esnasında müşterilere sunulmakta olup kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

  1. Sitemizde satışta olan ürünler ve ona bağlı tüm sayfalar SÖZ 1 RENT A CAR (Marcan Otomotiv Ltd. Şti. ) ’in malıdır ve onun tarafından işletilir. SÖZ 1 RENT A CAR (Marcan Otomotiv Ltd. Şti. ); fiyatlar, sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
  2. SÖZ 1 RENT A CAR (Marcan Otomotiv Ltd. Şti. ), üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
  3. Müşteri, SÖZ 1 RENT A CAR (Marcan Otomotiv Ltd. Şti. ) ürünlerinin kullanımında, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının sorgusuz sualsiz iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.
  4. Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesi yasaktır. Tespit edildiği taktirde üyelikleri iptal edilecek olup kayıt olurken belirtikleri e-posta hesabı, mobil telefon numaraları ve ip adresi ile farklı bir hesap daha oluşturulması engellenecektir.
  5. Müşteri, satın alacağı web yazılıma ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için SÖZ 1 RENT A CAR (Marcan Otomotiv Ltd. Şti. ) ’in belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri yazılımda, sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Müşteri, yazılımın sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle müşterinin yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. İşbu Site ’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. www.soz1rentacar.com ’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

2.3 Site içerisinde detayları verilen tüm ürünler görsel tasarım ve yazılım olarak, noter tarafından tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. Sadece web sitemiz üzerinde satışı gerçekleştirilmektedir.

3. BİLGİ GİZLİLİĞİ

3.1. SÖZ 1 RENT A CAR (Marcan Otomotiv Ltd. Şti. ), site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

3.2. Gizli Bilgiler, ancak Resmi Makamların yazılı talebi doğrultusunda yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince Resmi Makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

4. KAYIT VE GÜVENLİK

Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek durumundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Müşteri, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından, güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden SÖZ 1 RENT A CAR (Marcan Otomotiv Ltd. Şti. ) sorumlu tutulamaz.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşme ’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

6. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

7. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

SÖZ 1 RENT A CAR (Marcan Otomotiv Ltd. Şti. ), dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri  işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, SÖZ 1 RENT A CAR (Marcan Otomotiv Ltd. Şti. ) ’in bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

9.DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

10.CAYMA HAKKI

Ürünlerimiz müşterinin talep ettiği ve şahsına/şirketine tescillenmiş olan domaine entegre edilip lisanslanır. Müşteri, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği domaine kurulumundan sonra domain değiştirme hakkına sahip değildir. Bu nedenle sipariş verdiğiniz ürünü teslim aldığınızdan itibaren ürün kullanımı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ürünün ilgili domaine kurulması veya tanımlanmasından sonra iade, iptal, cayma hakkı bulunmamaktadır. Ancak müşteri, ürün kurulumu domain adresine yapılmamış ise, kurulum almayan müşteriler için de mail ile gönderilmemiş ise domain değiştirme, cayma, iade hakkı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde de tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini ilgili finansal kuruluştan talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 30-120 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade etme konusunda tüketici lehine/aleyhine karar verebilir. Bu kararlar SÖZ 1 RENT A CAR (Marcan Otomotiv Ltd. Şti. ) ’i bağlayıcı değildir.

11.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Mardin Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve Mardin Merkez İcra Daireleri yetkilidir.